BIJdeHAND 
Training & Advies   
 FATSOEN

Zoek op deze site:
 
.: FATSOEN

*** NIEUW ***

Fatsoen spel

Het Normen & Waarden spel van  nu!

BIJdeHAND werkt met een leuk én nuttig spel om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende dillema's waar men in het dagelijks leven voor komt te staan. De uitkomst van de dillema's wordt in geld en/of imago weergegeven. 

  • Wat kiest het individu?
  • Wat kiezen de collega's? 
  • Achter welke uitslag kan de groep staan? 
  • Is dat ook in lijn met de bedrijfsvisie?

Het behandelen van het onderwerp Waarden & Normen vergt in principe maatwerk. Om toch een beeld te geven van hoe het onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden zijn onderstaand voorbeelden van te behandelen items weergegeven.

Training Waarden & Normen

* Waar hebben we het eigenlijk over? Wie brengt wat mee vanuit opvoeding/achtergrond/cultuur? Bestaan er (on)uitgesproken regels binnen de groep? Wat vindt de groep belangrijk als het gaat om samenwerken met elkaar en binnen de organisatie? Bestaat er verschil in hoe met elkaar om te gaan binnen de groep en elders (bv. thuis/sport enz.)?

* Aan de hand van het spel wordt geleidelijk aan helder welke keuzes individueel en door de groep gemaakt worden.

* Inzichten delen en de samenwerking met elkaar en binnen de organisatie eens met andere ogen bekijken.

* Verkennen van de ervaringen van de groep tot op heden.

* M.b.v. de verzamelde gegevens en de inzichten tot op heden gezamenlijk tot 4 herkenbare Waarden & Normen komen waar de groep het komend jaar met elkaar extra alert op gaat zijn.                                                                           (Een bekend voorbeeld van de ABN AMRO Bank: samenwerken, integriteit, professionaliteit, respect )

* SMART afspraken maken m.b.t. follow-up.

Kosten:

In overleg met uw wensen bieden wij graag een offerte op maat.

Info:

Vraag vandaag nog, vrijblijvend,  meer informatie aan.